Aanbod

Lezing van Hendrik Ceulemans:

‘De werkelijke menselijke en economische impact van de Groote oorlog in ons land’

In augustus 1914 viel het Duitse leger het neutrale België brutaal binnen. De wereld was gechoqueerd en de garanten kwamen veel te laat. Er waren tegenstrijdige berichten over het lot van de 7 miljoen Belgen die meer dan vier jaar bezetting moesten verduren en constant leefden onder de wrede terreur door een totalitair regime.

Al tijdens de vredesonderhandelingen in 1919 bleek hoe onwetend de geallieerden waren van het martelaarschap van de Belgen. “We hebben het niet geweten, een ongemakkelijke waarheid”, kwam hen goed uit om hun belangen te dienen.

Honderd jaar na de feiten wordt het wel stilaan tijd dat we de, veelal te milde, kijk op de inval in, en bezetting van België tijdens de Groote Oorlog bijstellen. Er werden voorbeelden gegeven van “vergeten of ontkende” oorlogsmisdaden, in het bijzonder de opzettelijke gruweldaden en georganiseerde roof- en vernielingstochten van de invallers/bezetters. We situeerden de catastrofale menselijke en economische gevolgen van WO I voor ons land. Hendrik Ceulemans schetste met een geïllustreerde presentatie een beeld van wat er werkelijk gebeurde. Hierbij ging hij uit van Belgisch maar ook buitenlands onderzoek.

Contacteer vrijblijvend ons secretariaat voor de voorwaarden om deze lezing in uw buurt te organiseren!

*****

Lezing van Koen Stassijns:

“Poëzie op alle fronten” – een vertelling over liefde in tijden van oorlog

Geen oorlog is zo doordesemd van poëzie als de Eerste Wereldoorlog. Aanvankelijk lokten romantisch-patriottische gedichten als lieftallige sirenes de soldaten naar het front, later toonde de poëzie zich als gitzwarte staalkaart van loopgraven, gifgas, wanhoop en woede. Gedichten werden neergekrabbeld op elk beschikbaar vodje papier, opgestuurd naar zussen en moeders om uitgetypt te worden. Als bewijs van de oorlogswaanzin. Tezelfdertijd stonden aan de andere kant van elk front pacifistische dichters vol afschuw te kijken naar de gruwel.

De lezing ‘Poëzie op alle fronten’ van dichter, poëzievertaler en verteller Koen Stassijns is een literaire rollercoaster over liefde en vriendschap in en buiten de loopgraven met ‘war poets’ aller lande als hoofdrolspelers. Stassijns vertaalde niet alleen werk van de bekende oorlogsdichters maar evenzeer van notoire onbekenden.
Van de Belgische ‘poète national’ Émile Verhaeren en de Bulgaarse communist Guéo Milev over de straatarme Ier Francis Ledwigde en de aristocraten Charles Sorley en W.B. Yeats tot de anarchistische Siegfried ‘Mad Jack’ Sassoon en Rupert ‘the handsomest man of England’ Brooke. Maar er is ook de kortstondige, door de oorlog in de kiem gesmoorde liefde tussen schrijverskoppel Vera Brittain en Roland Leighton. Kortom, een unieke lezing waarin – ondanks de gruwel van de ‘Groote Oorlog’ – hunkering, liefde, vriendschap en kameraadschap de hoofdrol spelen.

Duur en prijs van deze lezing zijn overeen te komen. Meer weten over deze lezing ?
Contacteer ons secretariaat of Koen Stassijns, Koen.Stassijns@telenet.be – 054/33 08 78 of 0478/34 71 17

*****